Loading...
Loading...

Barenbrug Horse Master

Gras voor moeilijke gronden

  • Voor natte percelen met minder draagkracht
  • Voorkomt onkruiden
  • Geschikt voor maaien en beweiden
  • Klaver bijmengen voor extra stikstofvoorziening

 

Loading...

Beschrijving

BG 11 Superplus is samengesteld uit de grassoorten Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem en veldbeemdgras. Hierdoor heeft dit grasmengsel een prima aanpassingsvermogen voor gebruik op moeilijkere gronden en blijft ook onder minder gunstige omstandigheden productief. Beemdlangbloem groeit onder koude omstandigheden en verdampt daardoor in het voorjaar meer water. De percelen worden hierdoor sneller en beter berijdbaar.

 

Voorkomt onkruiden
Het veldbeemd in het mengsel zorgt voor een stevige grasmat. Hierdoor ontstaan er minder snel open plekken in de weide en krijgen onkruiden geen kans om zich te ontwikkelen. Vooral op veengrond en zware kleigrond komt dit mengsel goed tot zijn recht.

Geschikt voor maaien en beweiden
BG 11 Superplus past uitstekend bij weides die gemaaid en beweid worden. Het mengsel is samengesteld met de beste rassen van de Aanbevelende Rassenlijst.

Hoge melkproductie
Koeien kauwen goed op beemdlangbloem, timothee en veldbeemd. Daardoor is de benutting van het ruwvoer uitstekend en wordt er ondanks het lagere energie gehalte van deze soorten toch een uitstekende melkproductie behaald.

Klaver bijmengen voor extra stikstof
Voor extra stikstof binding kunt u klaver toevoegen aan BG 11 Superplus. Het klavermengsel Quartet is speciaal ontwikkeld voor inzaai op percelen die beweid en gemaaid worden. Geadviseerd wordt om 5 kg klaver te gebruiken per hectare. Zaai het mengsel ondiep (0,5 tot 1 cm).

Extra informatie

Gewicht15 kg
Merk

Barenbrug

Inzaai

50 kg/ha

Doorzaai

25 kg/ha

Zaaien van

febr – okt