DEELNEMER GREEN EXPO GENT Kom ons bezoeken! 22-23-24 september 2024

Waarschuwing Zwartknoprot

Beste klanten, Op basis van waarnemingen is het aan te raden een behandeling van verder vermelde parasieten niet uit te stellen indien ze op uw bedrijf voorkomen. Controleer eerst uw planten op de aanwezigheid van vermelde aantastingen alvorens over te gaan tot een behandeling. Handelsnamen zijn louter bedoeld als voorbeeld en zijn niet limitatief.

 

crop gemaakt

1. Rhododendroncicade (Graphocephala fennahi) op Rhododendron (zie ‘PCS Ziek- ten en Plagen’ app of fiche 3.1 blauw)

Momenteel zijn larven van deze cicade op de bladeren van Rhododendron terug te vinden. De larven zijn witgroen en tot maximum 8 mm lang en houden zich vooral op aan de bladonderzijde. Bij warm weer zijn ze vrij actief en dus gemakkelijk op te merken. De aantasting komt zowel bij planten in opkweek als in aanplant voor.

De relatief grote volwassen cicaden van 8 tot 9 mm zullen later deze zomer verschijnen en zijn blauwgroen van kleur met aan de bovenzijde van de vleugels blauwe en rode lengtestrepen. Ze brengen de schimmel Pycnostyanus azaleae over die verantwoorde- lijk is voor zwartknoprot, waardoor zwarte bloemknoppen ontstaan.

 

rhodoknop cicade

Bestrijdingsadvies: Een bestrijding van de larven reduceert het aantal volwassen cicaden en vermindert dus het risico op infectie van zwartknoprot. Een behandeling bij aanwezigheid van larven is verantwoord in opkweek. In particuliere tuinen wordt aangeraden te behandelen bij aan- wezigheid van larven en zwartknoprot. Nu de meeste Rhododendrons zijn uitgebloeid kan behandeld worden met een erkend middel tegen cicaden op sierplanten, vooral de onderzijde van het blad dient geraakt te worden:  Calypso (thiacloprid)  Steward (indoxacarb): Steward heeft eveneens een werking tegen de volwassen taxuskever waartegen nog steeds behandeld kan worden.  Pyrethroïden ingezet tegen o.a. bladluizen hebben een nevenwerking op cicaden.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest