DEELNEMER GREEN EXPO GENT Kom ons bezoeken! 22-23-24 september 2024

Voorkom schade door deze handige tips!

1. Takluis (Cinara sp.) op coniferen

Deze zijn vooral te vinden op volgende planten:

 • Cupressocyparis hagen
  • Leylandiihagen.
 • Maar ook op de stammen van diverse bomen.
 • Picea, Pinus en andere coniferen.

Beheersen

Bij niet-geschoren hagen kunnen twijgen met een rozige doffe schijn een
eerste indicatie voor de aanwezigheid van luizen zijn. Indien je op deze plaatsen de haag
opentrekt, kan je diep tegen de stam in de haag zwartverkleuring of roetdauw van
twijgen en naalden samen met luizen terugvinden.

Indien chemische bestrijding niet mogelijk is, zoals bij openbaar groen, is het aan te raden luizenhaarden te verwijderen door twijgen zo diep mogelijk tegen de stam weg te knippen.

Bestrijden

Na het waarnemen van takluizen kan onmiddellijk overgegaan worden tot bestrijding
met een

 • Contactinsecticide
  • Een insecticide dat insecten doodt door direct contact.
 • Systemisch insecticide
  • Deze producten worden opgenomen door de weefsels van de behandelde plant en vervolgens met het sap naar de verschillende delen gevoerd.

Opgelet: het is aan te raden een aangetaste haag niet te scheren voor of vlak na
de winter, maar pas later in het voorjaar.

2. Taxuskever/ Gegroefde lapnuitkever

De kevers die na een voorjaarsbehandeling overleefden, hebben de tijd gehad om eieren te leggen. Deze eieren zijn uitgekomen tot larven. Deze zijn vooral te vinden op volgende planten:

 • Taxus
 • Rhododendron
 • Hydrangea
 • Sedum
 • Viburnum
 • Geranium
 • Azalea
 • Ligustrum

Beheersen

Voorkom verspreiding door preventief te controleren op larven bij aanplanten van diverse planten in volle grond.

Bestrijden (Biologisch)

Parasiterende aaltjes(Hebben vocht nodig) tegen larven zoals:

 • Heterorhabditis megidis/bacteriophora
  • Werkzaam >12°C
  • Deze aaltjes blijven tot 4 weken na behandeling actief.
  • Indien de aaltjes een geslaagde werking hebben , verkleuren de larve sterk.
 • Steinernema kraussei
  • Werkzaam >5°C
  • Zowel in vroege voorjaar als najaar inzetbaar
  • Veroorzaakt geen verkleuring bij de larve

3. Paardenkastanjemineermot

De motjes van de 2e generatie zijn aan het ontluiken uit de poppen. De eerste aantasting van de larven is goed zichtbaar. De meeste schade word vooral bij oudere bomen en in bomen in opkweek toegekend.

Beheersen

Feromoonvallen zorgen dat de mannelijke mot gedeeltelijk weggevangen word. Deze vallen werken 6 weken. Lijmbanden hebben geen nut aangezien het enkel de wijfjes van de eerste generatie zijn die vanuit de grond verpoppen, die hiermee gevangen kunnen worden. De tweede generatie verpopt uit het blad in de kruin.

4. Buxusmot

Controleer de Buxusplanten in aanplant en opkweek goed op aanwezigheid van vraatschade en jonge rupsen. Het zijn de rupsen die al snel bladeren aan elkaar beginnen spinnen waartussen de uitwerpselen duidelijk zichtbaar zijn als gelige/groene korrels. De vraatschade begint nu meer en meer zichtbaar te worden.

Beheersen

Omdat de larven vooral naar de jonge buxus schot op zoek zijn kan je door het terugsnoeien van dit jonge schot het aantal eitjes en larven reduceren.

Bestrijden

Indien eitjes uitkomen en jonge rupsen aanwezig zijn op de buxus, kan er nu nog een behandeling gedaan worden. De behandeling zorgt voor het inkrimpen van de rupsen. 3 weken later is de behandeling opnieuw nodig. omdat de eitjes niet allemaal op dezelfde tijd uitkomen.

Veel voorkomende bestrijdingsmiddelen:

 • Bacillus thuringiensis
  • Een bacterie die een gif afscheidt
  • Tast de darmwand bij insecten en hun larven aan.
  • Het insect houdt op met eten en gaat na enige dagen te gronde.
 • Cypermethrin
  • Een hormoon-verstorende werking
  • Heeft negatieve effecten op reproductie en ontwikkeling
  • Is neurotoxisch, zeer toxisch voor insecten.
 • Tebufenozide
  • Een insecticide dat werkt als een ruihormoon .
  • Zorgt voor vervelling bij larven

5. Spintmijt

Door het warmere weer ontwikkelen deze populaties heel snel. Controleer daarom nu jou planten op spintmijten. Deze zitten vooral aan de onderzijde van het blad en is enkel met vergrootglas waar te nemen. Als deze op u planten aanwezig is zal u een sterk vaalachtig en verdroogd uiterlijk hebben. Na de verdroging vallen de bladeren af.

Beheersen

Met natuurlijke vijanden zoals :

 • Roofmijten/wantsen
 • Galmuggen
 • Lieveheersbeestjes

Bestrijden:

 • Acaricide
  • Zowel in opkweek als in aanleg.
  • Deze verstoren de groei en ontwikkeling en werken daarbij in op het zenuwstelsel.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest