Loading...
Loading...

Dicotex

Selectieve onkruidbestrijding in gazons en sportvelden van meer dan 1 groeiseizoen oud. Kan het ganse groeiseizoen toegepast worden.

Loading...

Beschrijving

Selectieve onkruidbestrijding in gazons en sportvelden van meer dan 1 groeiseizoen oud. Dicotex kan het ganse groeiseizoen toegepast worden, toch zijn enkele onkruiden zoals boterbloem, herstijloos, zuring en ratelaar gevoeliger in het voorjaar. Andere zoals margriet, pinksterbloem, koekoeksbloem en wilde peen zijn gevoeliger in het najaar. Schaadt het gazon niet!

Voor dit product is een fytolicentie nodig. 

Lees steeds aandachtig het etiket van gewasbeschermingsmiddelen en biociden vóór gebruik en raadpleeg bij twijfel de website www.fytoweb.be  danwel https://www.health.belgium.be/

Extra informatie

Gewicht5 kg
Dosis

100 ml / 100 m²

Werking

Inhoud