Loading...
Loading...

Terraviva Reviva daktuinsubstraat

Homogeen mengsel van gesteenten met een voedingsgrond.
Het substraat is in staat voldoende hangwater vast te houden maar kan ook overvloedig
water snel draineren. Door de aanwezigheid van de poreuze materialen is er ten alle
tijden een goede uitwisseling van zuurstof. Verzuring van het substraat wordt hierdoor
vermeden. Het substraat bevat voldoende voedingsstoffen voor een goede groei van de
beplanting en door de aanwezigheid van voldoende organische stof kan deze ook in de
toekomst worden vastgehouden.

Loading...

Beschrijving

Typeaanduiding :

Potgrond met een laag gehalte aan organische stof, teeltsubstraat

Doelstelling :

Substraat voor het vullen van waterdichte plantbakken voor de aanleg van gazon,
heesters of bomen. Het substraat wordt geplaatst op een drainagefolie.

Omschrijving van het substraat :

Homogeen mengsel van gesteenten met een voedingsgrond.
Het substraat is in staat voldoende hangwater vast te houden maar kan ook overvloedig
water snel draineren. Door de aanwezigheid van de poreuze materialen is er ten alle
tijden een goede uitwisseling van zuurstof. Verzuring van het substraat wordt hierdoor
vermeden. Het substraat bevat voldoende voedingsstoffen voor een goede groei van de
beplanting en door de aanwezigheid van voldoende organische stof kan deze ook in de
toekomst worden vastgehouden.

Gebruik en verwerking :

TerraViva plantbaksubstraat in aardvochtige toestand aanbrengen op een drainagedoek.
Als de dikte van het substraat dikker is dan 40 cm dan is het raadzaam eerst een
drainagesubstraat aan te brengen.
Het substraat aandrukken met de voeten of lichte wals om een capillaire werking te
versnellen. Landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik.

Opslag :

Afdekken met een folie om ontmenging door neerslag te vermijden.

 

Extra informatie

Eenheid

Toepassing

Volumegewicht bij levering

1150 kg/m³

Maximale watercapaciteit

43-50 vol%

Samenstelling

schuimlava 3/8, gebakken klei 5/15, veen, Vlaco Groencompost, pH (water)-zone tussen 4,5 en 7, droge stof 70%, organische stof 5%

Kaliber

0-15