Hoe kunnen bomen op de meest efficiënte manier aangeplant worden langs de weg zonder schade te berokkenen aan het wegdek?

Callens is één van de exclusieve verdelers voor het merk Terraviva. Bovendien bieden wij hierin een uitstekende service wat beschikbaarheden en levering betreft.

Opbouw

 • Gebruik van TerraViva Bomenzand als onderste laag voor een optimale aanplanting van bomen langs de weg. Het Bomenzand creëert een doorwortelbare ruimte tot op beperkte diepte onder belaste oppervlakken. TerraViva BomenZand bevat een laag gehalte aan organische stof, waardoor slechts een geringe inklinking van het mengsel ontstaat. 
 • TerraViva Bomengrond wordt zonder tussenbewerkingen in de plantenput verwerkt. De grond wordt enkel met de voeten verdicht rondom de wortels heen.
 • Bovenste laag bestaat uit het TerraViva Lavasubstraat. Een stabiele en duurzame ondergrond wordt gecreëerd, ideaal voor bovenliggende verharding. Dit substraat biedt de oplossing voor bodems die extra hard belast worden.
  • Voorkomt verzakkingen van de verharding
  • Duurzame ontwikkeling van de boomaanplanting door aanwezige voedingsstoffen en humus.
  • Voor aanplantingen onder betegelde of geasfalteerde oppervlakken. 
 • Het Reviva Bomensubstraat kan aangeboden worden ter vervanging van het lavasubstraat. Dit is een ecologisch plantputsubstraat dat toelaat ondergrondse groeiruimte te creëren en ook zorgt voor voldoende draagstructuur voor de verharding
  • Kleinere ecologische voetafdruk dan het lavasubstraat door besparing op transport
  • Opgebouwd uit minstens 35% inheemse materialen
006

Wortels groeien traag maar kunnen vaak een zeer destructieve kracht hebben. Het is dan ook cruciaal om deze goed te kanaliseren en zo geen schade toe te brengen aan leidingen en het wegdek.

007

Zowel voor nieuwe als bestaande infrastructuurprojecten is het vaak noodzakelijk om geen externe wortels te laten binnendringen.

008

Met de New Root Elevator kunnen bomen en struiken langs de weg vrij groeien, zonder gevaarlijke deformaties of het optillen van het wegdek.