Callens biedt een totaalpakket aan van voedingsstoffen en bodemverbeterende middelen. Oplossingen worden gegeven aan vaak voorkomende problemen binnen het aanplanten van tuinen, bomen langs de weg en het aanleggen van parkeerplaatsen of dakterrassen.

Callens_bomen_langs_de_weg

Hoe kunnen bomen op de meest efficiënte manier aangeplant worden langs de weg zonder schade te berokkenen aan het wegdek?

Callens_grastegelmengsel

Het betrouwbare systeem voor het aanbrengen van begaanbare verhardingen op terrasdaken en balkons. Om schade te voorkomen is het belangrijk om onder de verharding een drukstabiel drainagesysteem aan te brengen.

DSC_0700

Welke oplossingen kunnen er aangeboden worden bij een te zware of te lichte grond om een optimale groeicyclus te garanderen?

Callens_grindgazon

Het drukstabiele systeem voor het aanbrengen van berijdbare verhardingen op parkeerkelders en daken, wordt vaak gecombineerd met een intensieve vegetatie. Hierdoor wordt het bestaande omgevingsbeeld rond een gebouw doorgetrokken op het dak van de (ondergrondse) constructie.

Callens_daktuin_Extensief_Groendaksysteem_01

Het extensief substraat dient als groeimedium voor alle soorten extensieve vegetatie op zowel platte als hellende daken. Deze daken vergen weinig onderhoud en hebben lage aanlegkosten.

Callens_daktuin_Nophadrain_Intensief_Groendaksysteem_01

Intensief groendaksysteem gebruikt voor het aanbrengen van volwaardige tuinen en parklandschappen op daken, maar ook bovenop ondergrondse constructies zoals parkeergarages.

DSC_0700

Lichtgewicht substraat zorgt voor duurzame groei van planten bij gebruik in voldoende kwantiteit. Het wordt gebruikt voor grond met een laag organisch stofgehalte.