Het lichtgewicht substraat zorgt voor duurzame groei voor planten en bomen. Het mengsel bevat een lager organisch stofgehalte en is maximaal gericht op groei. Daarnaast is het speciaal zeer licht gemaakt om eventuele daken die minder kunnen dragen toch hun droomtuin te kunnen bieden.

De componenten van het lichtgewicht substraat: homogeen mengsel van geëxpandeerde kleikorrels, lava, turf en vlaco-groene compost. Het mengsel heeft een hoog waterabsorptievermogen en voldoet aan de FLL-normen voor drainage.

Gebruik en behandeling:  plaats op de drainagemat en de eventuele MSP plaat, de aanbevolen laag. De dikte van substraatlaag kan altijd nagevraagd worden en verschilt naargelang het soort daktuin dat nagestreefd wordt.

Samenstelling

  • Geëxpandeerde kleikorrels 4/10 rond
  • Wassen 3/8
  • Groene compostvlaco
  • Turf
  • pH (water) tussen 6 en 7,5
  • Droge stof 80%
  • Organische stof 5.9%
  • Afleveringsdichtheid: 925 kg/m³
  • Geleidbaarheid 618 μS/cm
  • EM-vrijstelling nummer 072.E

Bekende testen

[tabel] [rij type="titel" kolom1="Product" kolom2="Eenheid" kolom3="Dichtheid"] [rij kolom1="Deeltjesgrootte 63μ" kolom2="Gewicht %" kolom3="10"] [rij kolom1="Deeltjesgrootte > 2mm" kolom2="Gewicht %" kolom3="59"] [rij kolom1="Schijnbare droge dichtheid" kolom2="kg/dm³" kolom3="0,81"] [rij kolom1="Schijnbare dichtheid nat" kolom2="kg/dm³" kolom3="1,16"] [rij kolom1="Totale porositeit volgens RAL" kolom2="vol %" kolom3="69"] [rij kolom1="Wateropname capaciteit" kolom2="vol %" kolom3="35"] [rij kolom1="Zoutgehalte g/l" kolom2="g/l" kolom3="1"] [rij kolom1="Zuurgraad pH KCL 7.4" kolom2="pH KCL" kolom3="7,4"] [/tabel]

Levering substraat

Eenheid: watermaat m³

Levering d.m.v. vrachtwagen met oplegger (44 ton), de plaats moet toegankelijk en betaalbaar zijn per vrachtwagen.