Het betrouwbare systeem voor het aanbrengen van begaanbare verhardingen - klinkers, natuursteen, houten vlonders - op terrasdaken en balkons.

Wat is een terrasdak?

Terrasdaksystemen maken het mogelijk om begaanbare betonnen en natuurstenen verhardingen op daken en balkons aan te brengen. Om schade aan de verharding te voorkomen, is het belangrijk onder de verharding een drukstabiel drainagesysteem aan te brengen. Door een slechte afvoer van hemelwater kan namelijk moeilijk verwijderbare kalkafzetting ontstaan op de verharding (cementsluier). Daarnaast kan door optrekkend vocht de verharding verkleuren en bij vorst de ondergrond opvriezen.

Voordelen

  • Optimaal ruimtegebruik: terrasdaken creëren extra leefruimte op onverwachte privaat en publiek toegankelijke plaatsen.
  • Voorkomt schade aan verharding: een drukstabiel drainagesysteem zorgt voor een goede afvoer van hemelwater. Dit voorkomt dat moeilijk verwijderbare kalkafzettingen ontstaan op de verharding (cementsluier).
  • Bescherming dakbedekkingssysteem: de schadelijke invloed van zonlicht en regen bereiken het dakbedekkingssysteem minder snel waardoor het dakbedekkingssysteem wordt beschermd en een langere levensduur krijgt.
  • Positieve bijdrage aan de leefomgeving: dit systeem wordt veelal gecombineerd met vegetatie. Hierdoor draagt het ook positief bij aan zaken zoals biodiversiteit, hitte-eilandeffect en de belasting van riolering tijdens extreme neerslag.

Eén compleet systeem

Het Montauban Terrasdaksysteem is een alles-in-één-oplossing.

Standaard opbouw Terrasdaksysteem

Callens_daktuin_Nophadrain_Terrasdaksysteem

Opbouw:

  1. Elementenverharding
  2. Straatlaag of uitvallaag
  3. Montauban Drain 420 of Montauban Drain 1160
  4. Scheidings- en Glijfolie
  5. Dakbedekkingssysteem

Het hart van het Terrasdaksysteem

Het hart van het Terrasdaksysteem wordt gevormd door de Montauban Drain 420 of de Montauban Drain 1160 (systemen op rol). Dit drukstabiele multifunctionele CE-gemarkeerde drainagesysteem voorkomt de insluiting van vocht onder de aangebrachte verharding. Zo blijft het oppervlak van de verharding gevrijwaard van cementsluier en verkleuring. Verder voorkomt de Montauban Drain 420 of de Montauban Drain 1160 het optreden van vorstschade door het opvriezen van de ondergrond en zorgt daarmee voor een stabiele ondergrond van de verharding.

Daarnaast voorkomt de Montauban Drain 420 of de Montauban Drain 1160 de opbouw van waterdruk tegen het dakbedekkingssysteem. Het drainagesysteem is aan de onderzijde voorzien van een drukverdelende folie die, in combinatie met de Scheidings- en Glijfolie, het dakbedekkingssysteem beschermt tegen mechanische belastingen.

Extra's

Callens_bomen_langs_de_weg

MSP-platen worden gebruikt om de drainagelaag en de planten in de grond af te scheiden. Ze dienen als waterreservoir voor de planten.

Callens_verankeringsnagels_afboordingen

Flexibel of recht kunststof afboordingsprofiel als blijvende afgrenzing tussen beplante en vegetatievrije zones/verhardingen.

Callens_controleputten_dak

Toepassing voor een extensief groendaksysteem. De controleput wordt binnen vegetatievlakken over de dakafvoer geplaatst ter controle van het functioneren van de waterafvoerende laag.

Callens_verhoginselementen_dak

Toepassing voor een intensief groendaksysteem. Door de verhogingselementen, gemaakt van verzinkt staal, kan de bouwhoogte van de controleput worden aangepast.