Het duurzame systeem voor het aanbrengen van volwaardige tuinen en parklandschappen op daken met bomen, heesters, gazons en waterpartijen.

Wat is een intensief groendak?

Intensieve groendaken zijn vergelijkbaar met bodemgebonden groenvoorzieningen, zoals tuinen en parklandschappen. De vegetatie heeft veel behoefte aan water en heeft regelmatig onderhoud nodig. De vegetatie bestaat uit gazons, heesters en bomen en kan eenvoudig gecombineerd worden met begaanbare en berijdbare verhardingen. Intensieve groendaken treft men niet alleen aan op daken van gebouwen, maar ook bovenop ondergrondse constructies zoals parkeerkelders. De ruimte die wordt ingenomen door de gebouwen en de ondergrondse constructies wordt indirect teruggegeven door de aanleg van intensieve groendaken.

Voordelen

 • Optimaal ruimtegebruik: met name in stedelijke gebieden neemt de kwaliteit en kwantiteit van de leefomgeving toe door het toepassen van gestapeld ruimtegebruik.
 • Vermindering van de belasting van het riool: doordat het groendaksysteem de hemelwaterafvoer vertraagt bij piekbelastingen, die optreden bij steeds vaker voorkomende hevige stortbuien.
 • Tegengaan van het hitte-eilandeffect: in tegenstelling tot betonnen daken zetten groendaken de zonne-energie niet volledig om in warmte-energie, maar in waterdamp. Dit zorgt voor een verkoelend effect op de omgeving.
 • Bescherming dakbedekkingssysteem: de schadelijke invloed van zonlicht en regen bereiken het dakbedekkingssysteem minder snel door de vegetatie waardoor het dakbedekkingssysteem wordt beschermd en een langere levensduur krijgt.

Eén compleet systeem

Onze intensieve groendaksystemen worden compleet geleverd, van wortelwerende folie tot de vegetatiedragende laag.

Standaard opbouw Intensief Groendaksysteem

Callens_daktuin_Nophadrain_Intensief_Groendaksysteem

Opbouw:

 1. Intensieve vegetatie
 2. Intensief Callens substraat
 3. Minerale wolplaten 120kg/m³
 4. Verharding
 5. Straatlaag of uitvullaag
 6. Montauban Drain 25 PS of Montauban Drain 420
 7. Glij- en Beschermfolie
 8. Wortelbestendig dakbedekkingssysteem*

* Wanneer het dakbedekkingssysteem niet wortelwerend is, dan dient de CFG-500 antiwortel folie toegepast te worden.

Het hart van het Intensief Groendaksysteem

Het hart van het Intensief Groendaksysteem wordt gevormd door de Montauban Drain 25 PS (systeem met platen) of de Montauban Drain 420 (systeem op rol). Dit multifunctionele CE-gemarkeerde drainagesysteem met een hoge drukvastheid beschermt de dakbedekking tegen de opstuwing van water en slaat, in combinatie met de Minerale Wolplaten 120kg/m³ (Waterreservoirplaten), tegelijkertijd water op (44 l/m²) voor droge periodes. Daarnaast beschermt het Montauban Drain 25 PS of Montauban Drain 420 in combinatie met de Glij- en Beschermfolie het dakbedekkingssysteem tegen mechanische belastingen.

Extra's

Callens_bomen_langs_de_weg

MSP-platen worden gebruikt om de drainagelaag en de planten in de grond af te scheiden. Ze dienen als waterreservoir voor de planten.

Callens_verankeringsnagels_afboordingen

Flexibel of recht kunststof afboordingsprofiel als blijvende afgrenzing tussen beplante en vegetatievrije zones/verhardingen.

Callens_controleputten_dak

Toepassing voor een extensief groendaksysteem. De controleput wordt binnen vegetatievlakken over de dakafvoer geplaatst ter controle van het functioneren van de waterafvoerende laag.

Callens_verhoginselementen_dak

Toepassing voor een intensief groendaksysteem. Door de verhogingselementen, gemaakt van verzinkt staal, kan de bouwhoogte van de controleput worden aangepast.