Met de New Root Elevator kunnen bomen en struiken langs de weg vrij groeien, zonder gevaarlijke deformaties of het optillen van het wegdek.

De wortelgroei van bomen langs de weg veroorzaakt vaak het optillen van de weg, waardoor het wegdek vervormt en er schade wordt toegebracht. De doorwortelbare ruimte wordt immers ingeperkt door kabels, leidingen, wegfunderingen en rioleringen. De bomen hebben tekort aan zuurstof en water in de bodem. De New Root Elevator creëert beschermingsplaatsen onder het wegdek waar de wortels vrij kunnen groeien. Een boomgroeiplaats wordt ingericht waardoor de belasting van het verkeer wordt opgevangen door de betonconstructie en niet door het grondpakket waar de boom dient te wortelen. Het helpt dus het leven van de bomen te optimaliseren en de wegfunctionaliteit zo hoog mogelijk te houden.

De grond rond de wortels van de planten wordt bevrijd van de druk die wagens en mensen veroorzaken met hun gewicht. De ruimte onder het betonnen bovendek en de casettes wordt gevuld met teelaarde dat rijk is aan organisch materiaal.

De New Elevator is vooral geschikt voor bomen en struiken naast sportoppervlakken, die zeker plat moeten blijven.

Callens_newrootelevator_groeiplaatconstructie

Eigenschapen

  • Maximale ventilatie voor de wortels
  • Geen vervorming van het wegdek
  • Geen vervorming van sportoppervlakken naast bomen
  • Geen druk op de wortels
  • Makkelijke plaatsing en simpele montage van de elementen, wat tot 80% aan tijd kan besparen
  • Geen gronddekking noodzakelijk
  • Variabele omvang
  • Relatief lage kosten
  • Minder herstelwerkzaamheden aan het wegdek
  • Hoge draagkracht